Prijava
   

H2O osoba

Bezbojna osoba , bez mirisa ili neke osobene karakteristike. Bez svog mišljenja ili stava.
Poprima oblik i sud osobe ( ili društva ) u kome se nalazi .

Komentari