Prijava
 1.    

  hapati

  Uzeti nešto a da ne platiš.

  Starac "E moj ti, kad su se u Sarajevu spremali za olimpijske igre, ma tu se hapalo na sve strane!"

 2.    

  hapati

  Podići i preneti (na primer, gajbe sa pivom) ali u žurbi.
  Može da znači i počistiti, pomesti, srediti, preneti nešto ali opet hitro i brzo.

  Hapaj to!, Hapaj ajde to za čas!