Prijava
  1.    

    Haški general

    Najvišai čin oficira srpske vojske, koji se za razliku od ostalih činova, dobijenih zaslugom, dobija bahatim i izdajničkim odnosom države prema oficirima.