Prijava
   

hed

engl (head) - rastinje biljke Cannabis sativa. Predmet obožavanja, želja i žudnji. Sirovina u dobijanju dobrog rapoloženja i finog sna.