Prijava
 1.    

  Hedonizam

  Istaknuti optimizam, odsutni pesimizam, zanemareni realizam za lepši egzistencijalizam.

 2.    

  Hedonizam

  Življenje na temelju nepresušne želje za zadovoljstvom. Kako je osećaj zadvoljstva posledica ispunjenja neke želje, onda se ovaj začarani krug uglavnom raspetljava tako što se ide na sigurica varijantu zadovoljenja potreba - jebanje, ždranje i lelemuđenje.

  - Ja sam hedonista, uživam u životu i do jaja mi je.
  - Ja sam nerast i mogao bih to isto reći za sebe.

 3.    

  Hedonizam

  Pravac koji se automatski javlja usled konzumiranja alkohola i droge.

  A: Brate, koje si ti vjere?
  B: Pa ono.... Kad popijem pivo i dunem džoint, ja sam hedonista...

 4.    

  hedonizam

  Legitimno ugađanje sopstvenoj guzici.

 5.    

  hedonizam

  Filozofski pravac koji propagira uživanju u svemu lepom i dobrom u ovom životu

  Jedeš hranu sa onima koje najviše voliš

 6.    

  hedonizam

  jača organizam!

 7.    

  Hedonizam

  Erotika, prva asocijacija mnogima. Pomešana u značenju sa pornografijom dovodi do toga da je, recimo, igračica burleske ustvari prefinjena gdjica sa tarifom. Spot neke umetnice (bez navodnika) pornografski, a ne erotičan. I tako (ako se vodimo prvom asocijacijom i tipičnim mešanjem značenja) dolazimo do zaključka da je, primera radi, Ana Nikolić hedonista.