Prijava
   

heklanje živaca

Veoma potentna mentalna projekcija koja oslikava štetan uticaj osobe u raskolu sa zdravim razumom i logikom na psihičko dobrostanje svoje žrtve. Ova vrsta dejstvovanja nema za svoj cilj da proizvede naivno-umetnički goblen niti multi-funkcionalan milje, već je smisao njenog postojanja sadržana u samom činu. A smisao je da žrtvu dovede u stanje intenzivnog popizditisa.
Sledeći stepen komparacije bi bilo kukičanje živaca.