Prijava
 1.    

  Hemijska psovka

  Fluor, Uran, Ugljenik, Kalijum, Itrijum, Kiseonik, Uran

  (F, U, C, K, Y, O, U)

  Ili, ako hoćete na srpskom:

  Fosfor, Uran, Silicijum, Kalijum, Uran, Radijum, Ugljenik

  (P, U, Si, K, U, Ra, C)