Prijava
   

Hemofilija

Često oboljenje kod narkomana. Dobija se od prevelike ljubavi prema "hemiji".

Komentari

:+D, kratko jasno, i jebitačno.

Kamo sreće da je tako... ;) Splu zato što nisam čuo do sada...:D