Prijava
 1.    

  Hercegovački izrazi

  Kletve i izrazi koji na žalost ili na sreću polako ali sigurno izumiru:

  Turi mi jedno kilo krtole (dajte mi kilo krompira)
  Idi na'rani ajvan (nahraniti stoku)
  Đavo odnio prešu (nemoj žuriti)
  Đe si bio veseo? (nisam te odavno vidio)
  Đe si vazdan kukala ti majka!!! (gdje si bio čitav dan)
  E manit se smij'o da Bog da (šta se smiješ)
  Ne bi se crni đavo vođe snašo (ne razumijem)
  E blento jedan
  Stani, stala ti voda
  Ustani, ne digo se da Bog da
  Džombosali se, kakvi ste (to je kada djeci nešto tepate)
  Nemoj da se džilitaš (ne pomjeraj se)
  Odok na kavurinu neđe (idem popiti kafu)
  Da Bog da se muške gaće nad tobom ne driješile (ženska kletva)
  E manit skako
  E naZlo ti svanulo
  Ne prdoklači (ne pričaj gluposti)
  Unđe sam ti na derneku bijo (unđe - tamo)...

  Počini malo (odmori)...

  Laku vi noć!!!