Prijava
   

Hića mi je

Najčešća rečenica ispred zaključanog WC-a...