Prijava
   

Hijena koja je za doručak imala užegle veverice

Kad nešto smrdi najstrašnije, ono da ne može gore.

A:-Au brate al nešto zaudara. Ko hijena.

B:-Brate ovo je hijena koja je za doručak imala užegle veverice.

Komentari

Веверице којима је очитан помен пред отварање тестамента. +