Prijava
  1.    

    Hijerarhijski položaj člana porodice

    Često se određuje prema tome koliku buku ostali ukućani prave dok navedeni spava. Buka koju ukućani u tom trenutku prave obrnuto je srazmerna položaju člana porodice.