Prijava
   

Hijerarhijski položaj člana porodice

Često se određuje prema tome koliku buku ostali ukućani prave dok navedeni spava. Buka koju ukućani u tom trenutku prave obrnuto je srazmerna položaju člana porodice.

Komentari

Bukvalno najveći smarač na sajtu