Prijava
   

Hiljadu puta sam ust'o i pao

Deo pesme koji objašnjava sistem erekcionih oscilacija jednog Tukidida.

Komentari

Ni student nije daleko od ove priče. +

Da, da :) Dobro zapažanje

Podigni me pao sam... beše ima i ta pesma ili mi se čini... :+)