Prijava
  1.    

    Hiljadudvestaosamdesettreći

    Iskren odgovor prostitutke na pitanje "Koji ti je kurac danas?".