Prijava
   

Hilova peta

Slaba strana diplomatskih izaslanika. Obično dolazi do izražaja kad ih pitaju nezgodna i nedogovorena pitanja.