Prijava
 1.    

  himera

  Samoobmana; neizvodljiva misao (čega smo svesni već pri samom izgovaranju.
  Uglavnom počinje sa: "Od sutra...."

  -više ne pijem
  -ću redovno da učim
  -prestajem da pušim
  -počinjem sa dijetom i trčanjem
  -tražim posao