Prijava
 1.    

  Hiperekavica

  Predstavlja najiritantniju pojavu u srpskom jeziku do koje dolazi kada se u rečima svaki glas jat zamenjuje sa e.

  Bila je rasprostranjena devedesetih godina, naročito među Srbima iz Bosne koji su ,,preko noći" ijekavski dijalekat zamenili ,,ekavskim", ali i u Srbiji među izbeglicama iz Hrvatske i Bosne.

  To su činili ljudi u glupavoj želji da pošto-poto govore ekavicom.

  Novinarka Srpske Radio Televizije: ,,U BELjINI je danas bilo sunčano."
  (Milsi se na Bijeljinu, ne mešati sa Beljinom u Srbiji.)

  ili:

  ,,Od PREDORA do VETNAMA svaki čovek drži DETU."

  ili:

  ,,Obektivno" i ,,subektivno".

  itd...