Prijava
 1.    

  Hipokratova zakletva

  Zakletva nastala u doba dok još nisu postojale farmaceutske kompanije.

 2.    

  Hipokratova zakletva

  Nešto što ne vredi ni go kurac ako nemaš overenu knjižicu, pečat, uput i kafu za sestre.

 3.    

  Hipokratova zakletva

  Školski primer za krivokletstvo.

 4.    

  Hipokratova zakletva

  Tradicija koju moraju da ispoštuju nova lica koja stupaju u službu medicine, a predstavlja zakletvu u profesionalno i moralno obavljanje ovog plemenitog poziva.
  U Srbiji se verovatno polaže neka modifikovana verzija, svima poznate zakletve po Ženevskoj deklaraciji, a glasila bi otprilike ovako:

  - U času kada stupam među članove lekarske profesije, svečano obećavam da ću svoju dužnost obavljati uz obilati mito.
  - Lečiću pacijente nevezano za rasu, religiju, nacionalnost, i neću praviti razliku u tome da li je doneo viski ili domaću, tj. prase ili pile.
  - Uvek ću priteći u pomoć kolegama na poslu, a pogotovo studentkinjama na praksi, kada treba da im pokažem kako da se ubode.
  - Poštovaću tajne koje nosi medicina, i najstrože štititi interese kolega iz porodilišta pri prodaji tek rođenih beba.
  - Trudiću se svim silama da se iskorene pacovi iz svih medicinskih ustanova, i poštovaću želje pacijenata, čak i kad traže promenu posteljine.
  - Najveća briga će mi biti zdravlje pacijenta, i profesionalno rešavanje ukrštenica u što kraćem roku.
  - Radno vreme i vreme pauze ću poštovati u minut, sve po propisima koje ću i odrediti.
  - Obavezujem se da ću voditi računa o starim i nemoćnim licima, prepisujući im savremene terapije na bazi lekovitog blata, a sve u cilju navikavanja na zemlju.
  - Sve što sam obećao, obećavam svečano, pozivajući se na svoju čast.

 5.    

  Hipokratova zakletva

  Hipokratova zakletva predstavlja postupak kojim se student medicine poslije studija uvodi u praksu ljekara, ona govori o etičkim normama kojih se treba pridržavati svršeni student medicine. Vremenom zakletva se modernizovala shodno sa promjenama u svjetu.

  Izgled moderne Hipokratove zakletve:
  "Pomozi pacijetnu bez obzira koji ti viski nosi".

 6.    

  Hipokratova zakletva

  Lekar je dužan da pomogne pacijentu bez obzira na kvalitet viskija (glazgovače) koju mu pacijent donosi