Prijava
  1.    

    Hipotekarna zakletva

    Tradicionalno obavezivanje lekara da će pacijent založiti nekretninu radi operativnog zahvata.