Prijava
  1.    

    Hitlerihija koli

    Bakterija koja napada organzam zrelog pismenog ljudskog bića u trenutku čitanja jednog od mnogobrojnih pravopisnih idiotizama. Efekat bakterije je taj da nas navodi na ubistvo počinitelja prethodno navedenih idiotizama, ali, na sreću(ili žalost), odmah za njom nastupa i glavobolja,koja stvara antitela, koja imaju zadatak da nam onemoguće ustanak iz kreveta i na taj način sprečava nas da počinimo jedan divan masakr.

    Primer: www.facebook.com