Prijava
  1.    

    Hitna nemoć

    Bolnička ekipa koja dođe samo da konstatuje smrt.