Prijava
  1.    

    Hlorovača

    Voda sa česme, čeće spominjana kao česmovača.

    -E, daj jednu čašu hlorovače, crkoh žedan.