Prijava
  1.    

    Holandsko kormilo

    Drugarski krug zadovoljstva. Formira se tako što se osoba A jednom rukom uhvati za sopstveni polni organ, a drugom rukom uhvati ruku osobe B koja se nalazi pored nje i zatim je pomera na odgovarajući način. Osoba B hvata za ruku osobu C i tako dalje, sve dok se ne zatvori krug. Zamišljanje nagih žena tokom kormilarenja i činjenica da ne postoji direktan kontakt sa polnim organom drugog muškarca jasno dokazuje heteroseksualnu prirodu ovog čina. Za određeni broj muškaraca koji nisu upražnjavali ovu aktivnost i sa gađenjem pričaju o istoj opravdano se pretpostavlja da su latentni homoseksualci.

    Ovaj krug sam smislio, ovaj krug sam stvorio...