Prijava
  1.    

    Homo lapiens

    Vrsta koja najčešće obitava u državno-javnom habitatu, tj. u sredini bogatoj mogućnostima za svakodnevno i obilato lapanje.

    Udružena sa homo pasiensima, predstavlja najvažniju kariku u razvitku jedne ambisiozne države.