Prijava
  1.    

    Homo Navojus Gluteus

    podvrsta homosapiensa koji na svet dolazi sa navojem u rektumu; veličina i vrsta navoja zavise od geografskog podneblja u kojem je jedinka rođena. Osnovna karakteristika ovakvih jedinki je da, zahvaljujući karakterističnom navoju, mogu da uzmu zavrtanj odgovarajućeg promera i tako fizički blokiraju izlazak ekskremenata iz probavnog trakta; kako je takozvani zadnji izlaz blokiran, organizam preusmerava otpatke prema gore, koji na kraju izlaze iz usta. Ove jedinke je vrlo lako primetiti na mestima gde je izlučivanje otpada na usta (serendanje prim.aut.) društveno prihvaćeno pa čak i poželjno: javna mesta i skupovi, izdavaštvo, medijski prostor, društvene mreže i, uopšte, sve prilike gde dotične jedinke mogu da se oslobode balasta, naravno ne bez rizika da budu optuženi kako su, možda, preterali, kako je počelo da preliva zbog njih (''samo mi nosati smo preživeli'') i kako bi valjalo da skinu blokirajući zavrtanj iz rektuma i obrate se porculanskom božanstvu za stručnu pomoć.