Prijava
  1.    

    Homobalkanikus

    Vrsta čiji potomci danas žive u rezervatu. Karakteriše ih jaka netrpeljivost kako prema ostalim vrstama tako i prema sunarodnicima. Rodjačke veze su jako bitne za bolji položaj u plemenu bez obzira na sposobnosti, relativno mala stopa pismenosti i opšte kulture , izražena sklonost ka fikciji i sujeverju. Fenomen ''Lokal patriotizma'' je duboko usadjen i automatski povlači fizički obračun sa drugim grupama koje bi narušile teritoriju jednostavim prelaskom. Rodoljublje se izražava razbijanjem glavnog sela ( pod pritiskom represije ) mada se isti na urodjeničkom jeziku može nazvati i mirnim skupom vernika.