Prijava
  1.    

    Homosocijalseksualizam

    Seksualna orjentacija političara balkanskog poluostrva, jebanje jednog te istog izmučenog naroda u, ne nužno, (ne)zdrav mozak.
    Orjentacija utemeljena nastankom i podelom južnih Slovena.