Prijava
  1.    

    Hrabar, lukav i dobar.

    Opis ličnosti svakog narodnog junaka prilikom obrade nekog književnog dela u osnovnoj školi.