Prijava
 1.    

  Hrčci

  Krosani. Šokci. Zenge. Narod manje poznat pod imenom "Hrvati".

  "Oj hrčak! Pazi fore, koliko prstiju vidiš?"

 2.    

  Hrčci

  Vrsta ljudi koji svoje rezerve hrane čuvaju u tastaturama.