Prijava
  1.    

    Hrenovčica

    Iako je kod nas hrenovka sinonim za ni pod tačkom razno, u slučaju javljanja životinjskog nagona ili perioda apstinencije, predstavlja izvor zadovoljenja polno-opštelačkog apetita.

    O: Brate, vid' one hrenovčice, da su malo bolje, ne bi ih ćale u porodilištu uz doplatu hteo zameniti!

    Apstinet : Ma kako prigustilo, i sa kečapom bih konzumirao!