Prijava
 1.    

  Hronologija

  Redosled bitnijih događaja na određenom mestu, prikazan u odgovarajućoj vremenskoj veličini.

  13.00 - venčanje u crkvi
  15.30 - venčanje kod matičara
  16.30 - meze
  17.15 - supa
  18.00 - sarma
  18.45 - pečenje
  20.30 - torta