Prijava
  1.    

    Hronometar

    Osnovna merna jedinica za dužinu hroničnih bolesnika.