Prijava
   

Hronometar

Osnovna merna jedinica za dužinu hroničnih bolesnika.