Prijava
  1.    

    Humanizacija kazni u krivičnom sistemu Saudijske Arabije

    Prelazak sa sečenja ruke lopova satarom na trgu na hirurško uklanjanje iste.