Prijava
   

Humor

Humor je psihička veličina koja određuje količinu humorističnosti neke fore, vica ili definicije u datom trenutku. Ova veličina je relativna i zavisi od mnogo faktora od kojih je glavni, ali ne i presudni, način pripovedanja. Merna jedinica u SI sistemu još nije utvrđena.

Komentari