Prijava
 1.    

  Hvala na komplementu

  Rezultat interpretacije muvanja devojke iz matematičke gimnazije postavljanjem funkcije i traženja aritmetičke sredine izmedju njene konveksnosti i konkavnosti dok se nalazi u horizontali putem prenošenja na opširnost njene sveske.

  - Jao, pa kako ti je divan ovaj znak za koren, ti baš znaš da napišeš tu imaginarnu vrednost dobro.
  - Jao pa, hvala ti, uvek mogu da se oslonim na tebe, kao na hipotenuzu.
  - (za sebe) To bre, još malo pa će mi dati u koren iz dvojke.