Prijava
 1.    

  Hvata vezu

  Pojava zastupljena u seoskim okruženjima a odnosi se na period kada se rade seno ili slama. Detaljno objašnjenje ove sintagme se krije u poslu koji obavlja onaj što je na prikolici i on predstavlja glavni pokretački motor cele situacije. Jer ukoliko on nešto za'ebe, seno/slama neće "živo" stići do krajnjeg odredišta. Dakle, osnovni zadatak je sve lepo uklopiti i ne izgubiti vezu u pakovanju.

  -Pa dete mu jebem, što bacate iza mene, 'el 'oćete da poginem odavde?!
  -To posle pakuj, nek' ćuti tu iza.
  -Ma, kurac posle, kad izgubim vezu, do svetog velikomučenika Vratolome ne mogu pa se po'vatam.
  -Samo polako, spakuj to bilo kako.
  -Ne može bilo kako, zar da prevrnem prikolicu pre nego što stignemo do brda u Brajinovcu.
  -E onda hvataj vezu, nemo' glave da izgubimo!