Prijava
  1.    

    Igra govno u njemu

    Opis neskrivene radosti usled isčekivanja neke obećane (očekivane) ''premije''.

    - Ma, ima li žešćeg radovanja obećanoj gudri od Simine?
    - Zaigralo govno u njemu pri pomeni vutre...