Prijava
   

Inferiornost trećeg

Kada trojica drugara zbijaju šale,jedan od trojice je obavezno u inferiornom položaju u odnosu na drugu dvojicu.

tj.šale na njegov račun.