Prijava
   

Intelekt, pamet

Intelekt - ferrari formula F1 (brzina,snaga...)
Pamet - Majkl Šumaher (sposobnost koja se stiče, da intelektom upravljamo na skladan i vešt način)