Prijava
   

ishejtovati (sve) definicije

Rizik da neko dobije trajnu deformaciju kaziprsta, posto deformaciju mozga vec poseduje.