Prijava
 1.    

  Isidora Bjeli se

  Hasanaginica-stajl Isidora.
  Al' pečovana njenom nadasve enormnom nosinom kroz koju mogu da struje pozamašne količine koksa. Pandan Gandalfu Belom, Isidora Bjela..

  Šta se b'jeli u gori zelenoj?
  Al' je snijeg, al' su labudovi?
  Da je snijeg, već bi okopnio,
  labudovi već bi poletjeli.
  Nit' je snijeg nit' su labudovi,
  neg' je koks dore-Isidore.