Prijava
 1.    

  Između deset i stošezdeset

  Fraza iz "Radovana Trećeg", koju izgovara Stanislav, u želji da izrazi brojno stanje braće Vilotić. Može da se koristi u svim situacijama u kojima se od nas zahteva da damo neki odgovor u formi broja, a mi taj broj ne znamo ni otprilike, mada imamo predstavu da je poprilično veliki. Naročito je upotrebljiva u situacijama kada naša želja da damo tačan odgovor i nije preterano velika.

  Primer br.1:
  -Ne mogu više da vodim ovu raspravu...
  -Ne, ne, priznaj! Pomisliti na prevaru isto je što i prevariti!
  -Dobro! Priznajem. Jel smo završili?
  -A koliko si puta pomislio da me prevariš?! A?!
  -E, daj više...
  -Koliko?!
  -Pa ne znam. Između deset i stošezdeset. Jel smo sad završili?
  -E sad smo završili za sva vremena!
  -E baš mi je žao.

  Primer br.2:
  -Kolega, da prekratimo muke i meni i vama... vi baš i niste spremali ovaj ispit?
  -Pa jesam, ali... Spremao sam još jedan paralelno...
  -Pa jel ste položili taj drugi?
  -Jesam.
  -E pa dobro. Ajmo onda ovako... Kažite mi koliko ima sijalica u amfiteatru i daću vam šest.
  -Au... Sačekajte malo... Uf... Između deset i stošezdeset.
  -Pa dobro, u suštini ste dali tačan odgovor.
  -Znači, prošao sam?
  -Ne. Nikada nisam voleo Radovana Trećeg. Ni studente. Oborio bih vas u svakom slučaju, doviđenja.

  Primer br.3:
  -Gospodine, da li znate koliko brzo ste vozili?
  -Između deset i stošezdeset.
  -Molim vas, izađite iz vozila.
  -Ja radije ne bih...
  -A je li... A koliko ste popili večeras?
  -Između d... A jel moš'se dogovorimo?