Prijava
  1.    

    Jebičanstven

    Izraz koji se koristi kada se za nekog misli da je zgodan.

    Jao Jelena vidi kako je on jebičanstven.
    - Tako mi se sviđa