Prijava
 1.    

  Jeo si muda?

  Kaže se nekom ko veruje da je mudar; nekom ko toliko duboko veruje da je mudar, da neće dozvoliti da bilo ko oko njega ostane uskraćen njegove mudrosti.

  osoba1: "Idem kasnije u grad, tre..."
  mudar: "Kako bre u grad, pa ti si već u gradu?! Misliš - ideš do centra?"
  osoba1: "Jeo si muda za ručak, pa si tako mudar??"
  mudar: ...?...