Prijava
   

k

Predlog koji se obavezno upotrebljava uz glagol prići u imperativu, i takođe uz obaveznu upotrebu prve palatalizacije.

Priđi k Rumenci !
Priđi k čici !

Komentari

Plusu, priđi k Dogu.