Prijava
   

Kalakurnica

Kalakurnica je izraz odomaćen u predratnoj Šumadiji i objašnjava neki socijalni entitet kao što su zadruga, selo, opština, država ili pak običan vašar, slava ili sedeljka u kojima su se pobrkale vrednosti i značenja do mere da za njih može da se kaže kako se „više ne zna ko tu koga... i zašto“.

Reč kalakurnica je nastala od turske reči kal, koja označava jalovinu ostalu posle topljenja rude (obično blato), odnosno reči kalafat koja znači nesolidan rad, fušeraj i domaćeg termina: kurnica, koji je sasvim precizno objašnjen još u Vukovom Rječniku. Pisac čuvene „Knjige o Milutinu“ povodom raspadanja Jugoslavije izjavio pokazujući palcem vrhove ostalih prstiju: „Sinovac, bolje je ovolipacno prave države, nego ona kalakurnica!“ Međutim, ako je kalakurnica kao termin izgubljena u savremenom jeziku, pojam, odnosno praksa koju on objašnjava, ne samo da nije iščezla nego kao da dobija sve novije i bogatije oblike i sadržaje. 13.06.2018.

Komentari

Bulgakov

Fino objašnjeno, fin primerčić iz literature.