Prijava · Registracija
24 : 5
16 em plus     16 em minus
25 : 5
24 : 6

Kao da se kotrlja

Nikako ga nema na vidiku. Da je puž davno bi stigao.

- Gde je ovaj Mile, kao da se kotrlja iz Valjeva, već je trebao da stigne pet puta!
- Znaš kako, sve je moguće ako je svratio u kavanu...