Prijava
   

Karate poza

To je poza koju praviš prilikom buđenja i istezanja.